šalvěj a náboženství


Salvia divinorum (známá jako věštecká šalvěj, ska María Pastora, oči pastýřky, šalvěj proroků nebo hovorově také jako "šalvěj") je psychoaktivní bylina schopna vyvolat silné disociační účinky (oddělit duši od těla a vědomí od běžné reality). Jedná se o trvalku v rodu Lamiaceae - hluchavkovitých (máta). Kokrténě pojmenování "Salvia divinorum" získal díky svému užívání při věštění a léčení - doslova se překládá jako "šalvěj proroků" nebo "šalvěj jasnovidců".

Šalvěj divotvorná má dlouhou a stále živou tradici náboženského užívání původními Mazateckými šamany jako entheogen. Tradičně se využívá k usnadnění vizionářských stavů vědomí během sezení duševní léčby. Tato rostlina se pochází z odděleného, stinného a vlhkého prostředí v oblačném horském lese v Oaxace v Mexiku. Její délka snadno přesáhne jeden metr. Šalvěj divotvorná má hranaté a duté stonky, velké zelené listy a příležitostně kvete bílými květy s fialovými listeny. Botanikům se nepodařilo určit, jestli jde o kultigen (uměle pěstovanou rostlinu) nebo hybrid (křížence).

Základní psychoaktivní látkou této rostliny je diterpenoid známý pod názvem salvinorin A, který je silným antagonistou kappa-opiových receptorů (blokuje přenos procházející těmito receptory). Salvinorin A je jedinečnou přírodně se vyskytující látku vyvolávající vizionářské stavy vědomí tímto způsobem. Šalvěj divotvorná se může žvýkat, kouřit, nebo aplikovat ve formě tinktury k navození zkušeností od smíchu až k mnohem silnějším a hluboce změněným stavům. Trvání účinku je daleko kratší než v případě ostatních, dobře známých psychoaktivních látek. Účinek kouřené šalvěje obvykle trvá jen několik minut. Mezi nejčastěji se vyskytující následné účinky patří pocit lepšího vhledu, zlepšená nálada, pocit klidu a silnější pocit propojení s přírodou. V daleko menší míře se může vyskytnout také dysforie (nepříjemná nálada). Šalvěj divotvorná se obecně nepovažuje za toxickou nebo návykovou. Jako antagonista kappa-opiových receptorů může mít vlastnosti analgetické (tlumení bolesti) a nalézt využití v léčbě drogových závislostí.